Lunghøj Vandværk

Start

Velkommen

Generalforsamling
onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00

Vandposten januar 2017 

Vandposten juni 2016

 

 

 

Vi er i dag 390 forbrugere som er tilsluttet Lunghøj Vandværk (incl. Ørslev). Selve  vandværket ligger på Bøgevej 6, hvor der er 1 boring, 1 boring på Fyrrevej og 1 boring i skoven ved Bøgevej.

 

Vi strækker os fra Tårup Udlod i øst til Øslev i vest.
Vores drikkevand bliver analyseret af firmaet Eurofins flere gange om året enten på værket eller ude hos forbrugerne, og vi vil gennem www.lunghojvandverk.dk,vores generalforsamling og Gelsted Bladet
informere vores forbrugere.