Lunghøj Vandværk

Start

Velkommen

Ekstra odinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00

på Gelsted Kro


Dagsorden

 

1.

 Valg af dirigent 

2. 

 

Endelig godkendelse af forslag fra bestyrelsen om fusion med Gelsted Vandværk og 
Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

  

Vandposten januar 2017 


Vandposten juni 2016

 

 

 

Vi er i dag 390 forbrugere som er tilsluttet Lunghøj Vandværk (incl. Ørslev). Selve  vandværket ligger på Bøgevej 6, hvor der er 1 boring, 1 boring på Fyrrevej og 1 boring i skoven ved Bøgevej.

 

Vi strækker os fra Tårup Udlod i øst til Øslev i vest.
Vores drikkevand bliver analyseret af firmaet Eurofins flere gange om året enten på værket eller ude hos forbrugerne, og vi vil gennem www.lunghojvandverk.dk,vores generalforsamling og Gelsted Bladet
informere vores forbrugere.