Lunghøj Vandværk

Start

Velkommen

Generalforsamling

onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00

på Gelsted Kro


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent , protokolfører og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

 

4.Budget for det kommende år fremlægges. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

 

6.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, idet een revisor er på valg hvert andet år 

 

7.Behandling af indkomne forslag .

Forslag fra bestyrelsen om fusion med Gelsted Vandværk og
Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

 

8. Eventuelt 

Vandposten januar 2017 


Vandposten juni 2016

 

 

 

Vi er i dag 390 forbrugere som er tilsluttet Lunghøj Vandværk (incl. Ørslev). Selve  vandværket ligger på Bøgevej 6, hvor der er 1 boring, 1 boring på Fyrrevej og 1 boring i skoven ved Bøgevej.

 

Vi strækker os fra Tårup Udlod i øst til Øslev i vest.
Vores drikkevand bliver analyseret af firmaet Eurofins flere gange om året enten på værket eller ude hos forbrugerne, og vi vil gennem www.lunghojvandverk.dk,vores generalforsamling og Gelsted Bladet
informere vores forbrugere.